فرآورده طبیعی 500 م ل شامپو
سازنده: نو تک فار 49,600 تومان
اسپری ترمیم کننده 50mL
سازنده: نماینده پرشیا فارمد 153,400 تومان
کمک به کاهش و برطرف کردن اسکار 30mL
سازنده: کیتوتک(کیفیت تولید تکاپو) 77,000 تومان
ژل از بین بردن جای زخم 20g
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 42,000 تومان
ژل از بین بردن جای زخم 50g
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 283,000 تومان
ژل پیشگیری و کمک به درمان اسکارهای کلوئیدی، هیپرتروفیک 5g
سازنده: نماینده بهستان بهداشت 205,000 تومان
ژل پیشگیری و کمک به درمان اسکارهای کلوئیدی، هیپرتروفیک ه. 50g
سازنده: نماینده بهستان بهداشت 2,921,000 تومان
پد کلاژن 10*10
سازنده: نماینده شفا کیمیا دارو 360,000 تومان