باریم سولفات 1g/1mL,240mL سوسپانسیون خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 10,000 تومان
باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 165,750 تومان
باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
سازنده: فارماشیمی 221,000 تومان
باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 5,200 تومان
گادوترات مگلومین 377mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Ge Healthcare(ex Amersham)
گادوترات مگلومین 377mg/1mL,15mL تزریقی
سازنده: Ge Healthcare(ex Amersham) 87,400 تومان
گادوترات مگلومین 377mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: Ge Healthcare(ex Amersham)
گادوترات مگلومین 377mg/1mL,15mL تزریقی
سازنده: Sanochemia 100,000 تومان
گادوترات مگلومین 377mg/1mL,15mL تزریقی
سازنده: Guerbet 124,400 تومان
گادوبوترول 604.72mg/1mL,15mL تزریقی
سازنده: Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
گادوبوترول 604.72mg/1mL,7.5mL تزریقی
سازنده: Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
آیوهگزول 240mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 20,000 تومان
آیوپامیدول 300mg/1mL,50mL تزریقی
سازنده: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse Gmbh 59,500 تومان
آیوپامیدول 370mg/1mL,50mL تزریقی
سازنده: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse Gmbh 70,400 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 59,400 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 20,000 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,50mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 52,390 تومان
آیوهگزول 300mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 62,900 تومان